logo


Degut al retard de l’emissió de les cartes de pagament, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, s’ha pres la decisió de prorrogar el termini[...]
Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el proper divendres 1 d’abril a les 18:00 hores. Adjuntem pdf amb els punts de d’ordre del dia. Documents adjunts Conv[...]
Degut a un problema informàtic de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, fins ara no s’han generat les cartes de pagament de l’Impost de V[...]
S’adjunta Ban d’Alcaldia per alertar a la població de robatoris recents que han tingut lloc a Sant Esteve i demanar la col·laboració ciutadana, en la mesura que sigui p[...]
En data d’avui, mitjançant el decret d’alcaldia 21/2016, s’ha convocat sessió extraordinària del ple, pel proper dilluns, 22 de febrer, a les 21.00 h. En el docum[...]
La Comissió de Comptes, a la reunió realitzada el dia 10 de febrer de 2016, va dictaminar els comptes de l’exercici de 2014, sotmetent-se aquests a informació pública, pel termini [...]
A partir del 18 de gener tots els titulats dels vehicles que no respectin els senyals de prohibició de circulació en els carrers Major i Vallmanya i que hi estacionin, fora de les [...]
L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, comunica que a partir del dijous 5 i fins el dilluns 16 de novembre es podrà consultar el cens provisional per a les eleccions a [...]