logo


La Junta de govern local de l’Ajuntament, en la sessió del dimecres 28 de setembre, va acordar aprovar la contractació de dues places de personal, dins del marc del Programa [...]
Un cop s’ha constatat que han millorat les circumstàncies que varen motivar la demanda de col·laboració ciutadana per la reducció del consum d’aigua, es comunica que aq[...]
La matinada del dijous 29 al divendres 30 de setembre, entre les 0h i les 5h, és tallarà el subministrament d’aigua per millores a la xarxa. Disculpeu les molèsties. Sant Est[...]
Aquests són els resultats de les valoracions dels concursos de les dues places d’auxiliar administratiu/iva de Serveis Socials i de Intervenció-tresoreria per l’ajuntam[...]
Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el proper divendres 30 de setembre a les 19:00 hores. Adjuntem pdf amb els punts de d’ordre del dia. Documents adjunts Convo[...]
L’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera ha publicat les bases reguladores d’ajuts per a l’activitat esportiva per a infants i per a l’adquisició de llib[...]
La matinada de dimecres 14 a dijous 15 de setembre de 0:00 a 4:00 hores, es tallarà el subministrament d’aigua potable a tot el municipi degut a la instal.lació d’un cabalímetre a [...]
El Ple de la corporació a la sessió realitzada el dia 7 de setembre 2016 va aprovar de convocar concurs públic per la contractació de dues places d’auxiliar administratiu/iva[...]
Degut a la rigorosa i perllongada durada de la sequera s’ha produït una davallada en els cabals d’aigua de tota la conca del riu La Tordera que és l’aqüífer del qual es capta l’aig[...]