logo


El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del passat 28 de juny, va aprovar les dues festes locals per l’any següent:   Dilluns, 20 de maig de 2013  Dilluns 5[...]
La revisió de valors és el procediment que permet actualitzar els valors cadastrals per a situar-los en el 50% del valor del mercat i en el cas de Sant Esteve de Palautordera calia[...]
Dia: dijous, 28 de juny Hora: 21.30h Lloc: Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera   ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29/3/2012). 2. Aprova[...]
Per a Entitats i Col·lectius. Des de l’11 de juny fins el 31 de desembre de 2012. Podeu veure tota la informació en les següents pàgines de la nostra web: Subvencions per a [...]
S’ha detectat un gran nombre de parcel·les brutes per excés de vegetació i, en alguns casos, en estat d’abandonament. Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació [...]