logo


S’ha detectat un gran nombre de parcel·les brutes per excés de vegetació i, en alguns casos, en estat d’abandonament. Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, [...]
La junta de govern local, en la sessió del dia 16 de gener de 2013, va provar inicialment, la modificació de la fitxa del Molí de Can Moix per tal que pugui ser inclosa en el Pla e[...]
La junta de govern local, en la sessió del dia 8 de maig, va aprovar inicialment, l’Ordenaça municipal que regula les normes tècniques i de gestió per a les autoritzacions d&[...]
L’ Ajuntament de Sant Esteve de Palautodera convoca la Sessió Ordinària del Ple municipal el proper DIJOUS 21 de Febrer a les 21:00 hores a la sala de Plens de l’Ajunta[...]
Anunci Les Hortes S’exposa pel termini d’un mes. L’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament. [...]
Aquí teniu les noves tarifes de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013 que varen ser aprovades, provisionalment, pel ple del dia 25 d’octubre i que després d̵[...]
SERVEIS SOCIALS BÀSICS Serveis Socials Bàsics (SSB) és un servei de l’Ajuntament que té l’objectiu d’atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups; con[...]
Convocatòria licitació taxi [...]
Aprovació del Pla local de Joventut [...]